Afati ka përfunduar, ndaj çdo proces zgjedhor pa votën e diasporës do të jetë anti-kushtetues, pra i paligjshëm.

Ditë
-194
:
Orë
13
:
Minuta
50
:
Sekonda
43
Lexo vendimin e Gjykatës Kushtetuese të dt. 09.12.2022
Instagram account
Linkedin account
Youtube account

Historiku

Qershor 2020

Procesi futet në rrugë institucionale

Korrik 2020

Ndryshon Kodi Zgjedhor - Vota e Diasporës i kalon KQZ-së

Me Ligjin Nr. 101/2020, datë 23.7.2020.

Korrik - Tetor 2020

Përkrahje e madhe ndërkombëtare për Votën e Diasporës

Tetor 2020

Konstituimi i KQZ të re

Mbledhjet e para me Diasporën.

Janar 2021

DPSHL i kërkon institucioneve zgjatjen e vlefshmërisë së dokumentit të identifkimit të skaduar të mbi 500.000 shtetasve me vendbanim jashtë territorit të Shqipërisë.

Kërkesa merret parasysh duke i mundësuar këtyre shtetasve votimin në zgjedhjet Parlamentare të 2021.

Janar 2021

Ngec draftimi i akteve normative

Procesi i pamundur për zgjedhjet e vitit 2021.

Shkurt 2022

Diaspora Për Shqipërinë e Lirë bën padi në Gjykatën Kushtetuese

24 Maj 2022

Konferencë e përbashkët KQZ-OSBE

Partitë politike premtojnë angazhim për procesin.

Gusht 2022

Përfundon draftimi i aktit të parë nën-ligjor - Regjistrimi i zgjedhësve.

Komisioneri nxjerr urdhër me shkrim që të gjitha aktet të përfundojnë deri në Shtator 2023.

Tetor 2022

Partive politike u kërkohet të japin urgjentisht mendimet e tyre rreth aktit të parë.

Pas miratimit, fillon puna për draftimin e akteve të tjera.

Dhjetor 2022

Vendimi i Gjykatës Kushtetuese

Konstatimin e cenimit të së drejtës kushtetuese të votës së emigrantëve, në zgjedhjet për Kuvendin, për shkak të boshllëkut ligjor.

Detyrimin e Kuvendit për plotësimin e boshllëkut ligjor brenda një viti nga hyrja në fuqi e këtij vendimi.

Projektligji i propozuar për ndryshimin e kodit zgjedhor.

Anketa

Merr pjesë në anketën për votën e diasporës.

Antarësim për shoqata

Nëse je një shoqatë dhe mbështet betejën tonë për mundësimin e votës së diasporës na jep mbështetjen tënde duke plotësuar të dhënat më poshtë.

Shoqatat që na mbeshtesin dhe punojnë me ne për mundësimin e votës së diasporës.

  • Albanian Canadian Development Alternative
  • Qëndresa Qytetare
  • Rrjeti i profesionistëve të rinj
  • Shoqata e Avokatëve Shqiptaro-Kanadezë
  • KËSHILLI KOORDINUES I DIASPORËS
  • Fondacioni Prek Cali New York Inc
  • Pan Albanian Federation Vatra